TVH: van 1 inHouse team naar 7 in 10 jaar tijd

donderdag 26 april 2018

TVH: van 1 inHouse team naar 7 in 10 jaar tijd

donderdag 26 april 2018
De samenwerking tussen TVH en WAAK is in 2008 gestart, dankzij de sociale bevlogenheid van de families Thermote en Vanhalst en de overtuiging van de verantwoordelijken van het eerste uur. Ondertussen zijn de enclave-medewerkers van WAAK een vast element in TVH's toegevoegde waarde. Financieel interessant, pieken opvangen en taken afgewerkt krijgen waarvoor TVH geen eigen medewerkers kan of wil inzetten, verklaren het succes toen en nu. In 2008 waren er bij TVH 8 WAAK-medewerkers aan de slag, op vandaag zijn het er 85.

Het begon bij Philip Halsberghe, operations manager packaging, waar het eerste inHouse team meehielp bij de verpakking in de prepack afdeling. Dit was het eenvoudigste werk. Aangezien het werkvolume fluctueert, werden hieraan occasionele taken toegevoegd. Snel kwam er na positieve evaluatie in de prepack een 2e team bij Gino Bekaert, operations manager Goods out, waar al wat moeilijker werk verricht werd. Aan de sorter werd gescand en verzameld in bakken voor verdere verpakking voor transport.

Gaandeweg werd de samenwerking in aantal medewerkers en soorten werk uitgebreider en is TVH ook naar meer technisch werk gaan kijken. Enkele mensen van het eerste uur zijn geleidelijk doorgegroeid en WAAK heeft bij de uitbreiding met complexere taken meer technische profielen ingezet. Zo helpt een 3e team bij de montage van transpaletten, waarbij wieltjes moeten vervangen worden. Een 4e en 5e team doen in 2 verschillende sites picking, verpakken in een doos en zetten deze op de juiste pallet per transporteur. Een 6e team verricht elektrisch en mechanisch werk bij de kits: hier monteren WAAK-medewerkers elektrische en mechanische kits en helpen ze bij het receptioneren van de verschillende kitonderdelen. Een 7e team werkt in het atelier waar ze mechanische montage taken uitvoeren.

Philip Halsberghe gebruikt het beeld van een diesel om de samenwerking te typeren: "Het opzetten van enclave-teams vergt tijd. Je moet ervoor openstaan en geduld hebben maar eens het loopt, blijft het lopen, op dezelfde cadans en met hetzelfde resultaat. Daar waar TVH-medewerkers aanvankelijk veel hoger zouden scoren, verliezen ze na verloop van tijd de aandacht doordat de taken repetitief zijn. Maar WAAK-medewerkers hebben dit laatste precies nodig om performant te zijn, en dit maakt dat ze gemiddeld goed uit de vergelijking komen."


TVH stelt dat alles staat en valt met de begeleiders. Zij zijn het die technisch-economische kennis combineren met inzicht omtrent het functioneren van mensen met een arbeidsbeperking. Daar waar TVH-mensen aanvankelijk een veel grotere rol speelden in het coördineren van de teams, hebben ze nu een WAAK-groepsverantwoordelijke binnen de muren van TVH. Deze coördineert alle administratieve taken, lost problemen op en fungeert als contactpersoon voor TVH. Het voordeel hiervan is dat deze persoon het reilen en zeilen van TVH kent en zeer kort op de bal kan spelen. En TVH hoeft hier geen tijd meer in te investeren.

TVH stelt zelf alles in het werk om de WAAK-medewerkers mee te motiveren; zo worden ze altijd mee uitgenodigd op de bedrijfsfeesten. Recent nog kregen alle vrouwelijke WAAK-medewerkers een geschenk n.a.v. secretaressedag zoals ook alle vrouwelijke TVH medewerkers die dag in de bloemetjes gezet worden. De WAAK-medewerkers voelen zich thuis bij TVH, meer nog, ze zijn fier voor TVH te mogen werken.

Terug naar boven