Supplier Day

vrijdag 24 november 2017

Supplier Day

vrijdag 24 november 2017
Op 12 oktober heeft WAAK Elektrische Bedradingssystemen een Supplier Day georganiseerd voor leveranciers van kritische componenten. De nieuwe aanpak van leveranciersaanvaarding tot leveranciersopvolging werd toegelicht, alsook hoe we samen het verschil kunnen maken.

Elektrische Bedradingssystemen heeft in de afgelopen maanden heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteitsbewaking aan de nieuwe inzichten en verwachtingen van onze klanten aan te passen.
Als sluitstuk van het hele proces dienden wij ook de aangekochte componenten onder de loep te nemen. Samen met onze leveranciers willen wij immers streven naar zero defect en innovatieve producten.
De nieuwe manier van werken werd uiteen gezet in het licht van de veranderingen die we zelf doorgevoerd hebben. Een rondgang in onze productie maakte dit alles aanschouwelijk, waarmee onze verwachtingen ook heel concreet geworden zijn.

Terug naar boven