Cameraherkenning

Met cameraherkenning kunnen we nazien of een operator de gevraagde handeling wel degelijk heeft uitgevoerd.

Door analyse van een genomen beeld kunnen bepaalde parameters van een eindproduct getoetst worden aan de gevraagde klantspecificaties. Vrijgave van het eindproduct, of re-routing ter correctie worden hieraan gekoppeld.

Op die manier zijn we in staat om onze manuele processen bij te sturen en kunnen we doelgroep medewerkers met beperkte mogelijkheden inzetten en toch 100 % kwaliteit garanderen.

Camera herkenning als controlesysteem

Terug naar boven