Eindejaarssluiting WAAK is gesloten van 25-12 tot 03-01-2024. Meer info

Doelstelling #1: Armoede beëindigen

Doelstelling #1: Armoede beëindigen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite om werk te vinden in de reguliere arbeidsmarkt. Er bestaat een grote kans dat deze mensen in de armoede terecht zouden komen, mocht er daar geen alternatief voor bestaan. Als maatwerkbedrijf bieden wij hiervoor een oplossing en zorgen ervoor dat deze mensen een goede job krijgen die hen een vast inkomen bezorgt. Bij WAAK gaan we echter nog een stap verder dan het creëren van (aangepast) werk. Zo heeft ons bedrijf talentcoaches in dienst. Zij begeleiden onze medewerkers niet alleen op professioneel vlak, ze treden ook op als er zich thuis problemen voordoen. In eerste instantie proberen onze coaches probleemsituaties te detecteren. Deze kunnen relatief eenvoudig zijn, zoals mobiliteitsproblemen, maar ze kunnen ook heel complex zijn, zoals het geval is bij agressie, schulden of verslaving (of een combinatie van meerdere factoren). Daarna, in een tweede stadium, zullen onze talentcoaches deze mensen in contact brengen met gespecialiseerde diensten zoals OCMW, CAW, vzw’s zoals vzw Kompas…, die dan op zoek gaan naar een gepaste oplossing. Doordat onze coaches dergelijke problematieken vaak vroeg opmerken en aanpakken, zorgen ze ervoor dat ze niet van kwaad naar erger gaan. Ze spelen dan ook een essentiële rol in het terugdringen van armoede. 

Talent coach aan het werk bij WAAK

ONtdek onze andere SDG's

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen