Wat is een maatwerkbedrijf?

WAAK maatwerkbedrijf Kuurne

Maatwerkbedrijven (ook wel maatwerkplaatsen genoemd en voor 2019 gekend als beschutte of sociale werkplaatsen) stellen mensen tewerk die omwille van een fysieke of mentale (of combinatie van meerdere factoren) beperking een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt waar zij niet of moeilijk terecht kunnen. Mensen die in maatwerkbedrijven tewerkgesteld worden, noemt men maatwerkers. Al blijft het ook belangrijk, in tegenstelling tot gewone bedrijven is het primaire doel van een sociale onderneming niet winst maken, maar wel duurzame en aangepaste tewerkstelling creëren. Een regulier bedrijf zoekt geschikte medewerkers voor bepaald werk; een maatwerkbedrijf zoekt geschikt werk voor haar medewerkers.

WAAK - maatwerkbedrijf Kuurne
Verschillende doelstellingen, gelijkaardig vanuit economisch oogpunt

Vooral in dit opzicht verschillen maatwerkbedrijven van gewone ondernemingen, maar vanuit economisch oogpunt zijn ze zeer gelijkaardig. Zo wordt het voortbestaan van een maatwerkbedrijf evenzeer bepaald door winst. Het is een verkeerde opvatting dat maatwerkbedrijven afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Tenminste, toch niet rechtstreeks. 

WAAK - maatwerkbedrijf Kuurne
Maatwerkbedrijven en subsidiëring 

Hoe groot de afstand is die mensen tot de arbeidsmarkt hebben, wordt in Vlaanderen vastgelegd door de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om deze mensen aan te werven, wordt hun rendementsverlies gecompenseerd met een subsidie waar werkgevers recht op hebben als ze hen in dienst nemen. Deze subsidie neemt meestal de vorm aan van een werkondersteuningspakket (WOP). Ook maatwerkbedrijven hebben recht op dit pakket als ze deze mensen aannemen. Maatwerkers zijn in die zin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die ondersteund worden door een WOP-subsidiepakket. 

WAAK montage slimme meterkast en tellerbatterijen Fluvius
Doel maatwerkbedrijven: aangepast werk creëren voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Maatwerkbedrijf WAAK is in West-Vlaanderen (regio Kortrijk - Kuurne - Harelbeke) gevestigd. Met meer dan 2000 medewerkers is WAAK het grootste maatwerkbedrijf in Vlaanderen. In WAAK kiezen we ervoor om de financiële compensatie van het werkondersteuningspakket aan te wenden om het werk aan te passen aan de mensen. De klemtoon ligt daarbij op technologie en digitalisering om het werk voor maatwerkers makkelijker en behapbaarder te maken. Een mooi voorbeeld is de weegsoftware die WAAK ontwikkelde om haar medewerkers te helpen tellen. De software maakt het werken niet alleen eenvoudiger, het zorgt er ook voor dat het eindresultaat kwalitatiever is. Zo kan de klant er zich van vergewissen dat het aantal exact klopt en kan het werk door iedereen uitgevoerd worden, dus ook maatwerkers. Gebruik maken van technologie laat ons toe om maximale tewerkstelling te creëren voor onze doelgroep én voor onze klanten levert het de hoogst mogelijk kwaliteit op. Een win-win situatie voor iedereen.

Wat voor werk en welke activiteiten bieden maatwerkbedrijven aan?

De meeste maatwerkbedrijven focussen op één of meerdere activiteiten. Zo zijn er maatwerkbedrijven die zich specifiek specialiseren in groenonderhoud, textielverwerking of houtbewerking. Andere maatwerkbedrijven kiezen ervoor om hun klanten een breed aanbod aan activiteiten aan te bieden. WAAK bijvoorbeeld valt in de tweede categorie. Zo zal je in WAAK zowel relatief eenvoudige handenwerk terugvinden zoals verpakkingswerk (food en non food) of montagewerk, maar - dankzij de doorgedreven inzet van technologie - ook complex werk zoals kabelassemblage, metaalassemblage of kunststofassemblage. Hierbij wordt het werk opgedeeld in deeltaken die behapbaarder zijn voor onze maatwerkers. Voorbeelden hiervan zijn ons OBU refurbishment-project voor Satellic en het assembleren van meterkasten en tellerbatterijen voor Fluvius. Tot slot bieden we als maatwerkbedrijf ook B2B diensten aan andere bedrijven aan zoals Groendienst, Schoonmaakdienst en Schilderdienst of stellen we een team van Inhouse Enclavewerk-medewerkers in het werk op de productievloer van de klant. Het werk dat je als (regulier) bedrijf kan uitbesteden aan een maatwerkbedrijf kan uiteenlopend van aard zijn. Doordat je bij maatwerkbedrijven soms meerdere activiteiten en technologieën onder één en het zelfde dak vindt, is het voor (reguliere) bedrijven vaak zeer interessant om hun volledig productiewerk aan een maatwerkbedrijf te outsourcen, andere bedrijven opteren ervoor om maar een deel uit en focussen zich op hun kernexpertise. Onze samenwerking met het bedrijf AQUALEX is hiervan een uitstekend voorbeeld: hun medewerkers zijn gefocust op het ontwerp, design, vermarkten en de R&D van de toestellen, het productiewerk gebeurt door WAAK, die hun expertise aan het project toegevoegd hebben. Het resultaat? 1+1=3!

WAAK en AQUALEX samenwerking

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen