Wat is een maatwerkbedrijf?

WAAK maatwerkbedrijf Kuurne

Maatwerkbedrijven (ook wel maatwerkplaatsen genoemd en voor 2019 gekend als beschutte of sociale werkplaatsen) stellen mensen tewerk die omwille van een fysieke of mentale (of combinatie van meerdere factoren) beperking een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt waar zij niet of moeilijk terecht kunnen. Mensen die in maatwerkbedrijven tewerkgesteld worden, noemt men maatwerkers. Al blijft het ook belangrijk, in tegenstelling tot gewone bedrijven is het primaire doel van een sociale onderneming niet winst maken, maar wel duurzame en aangepaste tewerkstelling creëren. Een regulier bedrijf zoekt geschikte medewerkers voor bepaald werk; een maatwerkbedrijf zoekt geschikt werk voor haar medewerkers.

WAAK - maatwerkbedrijf Kuurne
Verschillende doelstellingen, gelijkaardig vanuit economisch oogpunt

Vooral in dit opzicht verschillen maatwerkbedrijven van gewone ondernemingen, maar vanuit economisch oogpunt zijn ze zeer gelijkaardig. Zo wordt het voortbestaan van een maatwerkbedrijf evenzeer bepaald door winst. Het is een verkeerde opvatting dat maatwerkbedrijven afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Tenminste, toch niet rechtstreeks. 

WAAK - maatwerkbedrijf Kuurne
Maatwerkbedrijven en subsidiëring 

Hoe groot de afstand is die mensen tot de arbeidsmarkt hebben, wordt in Vlaanderen vastgelegd door de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om deze mensen aan te werven, wordt hun rendementsverlies gecompenseerd met een subsidie waar werkgevers recht op hebben als ze hen in dienst nemen. Deze subsidie neemt meestal de vorm aan van een werkondersteuningspakket (WOP). Ook maatwerkbedrijven hebben recht op dit pakket als ze deze mensen aannemen. Maatwerkers zijn in die zin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die ondersteund worden door een WOP-subsidiepakket. 

Doel maatwerkbedrijven: aangepast werk creëren voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Maatwerkbedrijf WAAK is in West-Vlaanderen (regio Kortrijk - Kuurne - Harelbeke) gevestigd. Met meer dan 2000 medewerkers (1700 maatwerkers en 300 personen omkaderend personeel) is WAAK het grootste maatwerkbedrijf in Vlaanderen. In WAAK kiezen we ervoor om de financiële compensatie van het werkondersteuningspakket aan te wenden om het werk aan te passen aan de mensen. De klemtoon ligt daarbij op technologie en digitalisering om het werk voor maatwerkers makkelijker en behapbaarder te maken. Een mooi voorbeeld is de weegsoftware die WAAK ontwikkelde om haar medewerkers te helpen tellen. De weegsoftware maakt het werken niet alleen eenvoudiger, het zorgt er ook voor dat het eindresultaat kwalitatiever is. Zo kan de eindklant er zich van vergewissen dat het aantal exact klopt en kan het werk door iedereen uitgevoerd worden, dus ook maatwerkers. Gebruik maken van robots, cobots en doorgedreven automatisering levert voor onze klanten niet alleen de hoogst mogelijke kwaliteit op, het laat ons ook toe om maximale tewerkstelling te creëren voor onze doelgroep. Een win-win situatie voor iedereen.

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen