Over WAAK

Oplossingen bieden op maat voor onze klant, via de creatie van aangepaste jobs voor onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de essentie.
Het maatwerkbedrijf WAAK creëert al 50 jaar lang duurzame en aangepaste tewerkstelling met kansen tot zelfontplooiing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze 2000 duurzame jobs creëren reële toegevoegde waarde voor kleine en grote ondernemingen in binnen- en buitenland.

We waken hierbij over professionaliteit, leverbetrouwbaarheid, correcte prijs, kwaliteit en flexibiliteit.
Door de aanwezige knowhow van producten en processen, kan en wil WAAK een constructief en pro-actief partnerschap uitbouwen met zijn klanten. WAAK focust hierbij op klant- en resultaatgerichtheid en wil verbeteringsgericht werken.
Daarnaast staan ook duurzaamheid, integriteit, ethische en sociale gedragscodes erg centraal in WAAK. Ze zijn een onderdeel van onze missie, visie en waarden en hebben een invloed op onze beslissingen en acties. Klik hier voor meer info.

De grondvesten en waarden van de organisatie zijn Verantwoordelijkheid, Integriteit, Eerlijkheid en Respect. In combinatie met trots enthousiasme bieden deze de beste ingrediënten voor mensgericht ondernemerschap.

Tim Vannieuwenhuyse
Algemeen Directeur Groep WAAK

Terug naar boven