Maatwerk efficiënter, kwalitatiever én werkbaarder maken dankzij technologie

28 april 2023
Team Expertisecentrum WAAK

In WAAK is technologie één van de hoekstenen van onze bedrijfsstrategie. We beschouwen het als essentieel om onze missie en visie te kunnen realiseren. Wij gebruiken het om de kloof te dichten tussen de complexe noden van de markt en mogelijkheden en beperkingen van onze medewerkers. In WAAK hebben we een dedicated team, het Expertisecentrum, dat bestudeert hoe we technologie, digitalisering en automatisering kunnen inzetten om werkprocessen te verbeteren, efficiënter, kwalitatiever én werkbaarder te maken.

Expertisecentrum WAAK brengt verschillende invalshoeken samen

Het Expertisecentrum van WAAK brengt verschillende expertises samen in één flexibel team. Hun doel? Bestuderen hoe werk – door de inzet van technologie – beter gemaakt kan worden. Het team herbergt mensen met verschillende opleidingsachtergronden, van elektromechanica tot ergonomie. Op die manier wordt met verschillende brillen naar een probleem gekeken en gaan ze vanuit hun perspectief met elkaar in gesprek. Zo vermijden ze dat ze altijd met dezelfde oplossingen komen aandraven. Een mooi staaltje van hun kunnen, ontdek je hierWAAK team Expertisecentrum

Werk verbeteren? Onze 5 belangrijkste technologische innovaties op een rij

Graag belichten we de 5 belangrijkste instrumenten die wij inzetten om de werkprocessen in WAAK te verbeteren:

Visualisatie werkinstructies

Door de jaren heen hebben we gemerkt hoe belangrijk visualisatie is voor onze maatwerkers. Schriftelijke instructies zijn voor hen moeilijker te begrijpen, omdat hun leesvaardigheden beperkt zijn of omdat tekstuele informatie niet altijd duidelijk is of op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. De software Azumuta lost dit probleem voor ons op. Dankzij het programma komen de instructies voor werkopdrachten op het juiste moment bij de juiste persoon terecht. Bovendien worden ze ook stap voor stap visueel weergegeven wat de begrijpelijkheid voor de maatwerker sterk vergroot. Dat maakt werken niet alleen makkelijker en kwalitatiever, het zorgt er ook voor dat hij/zij zelfstandig aan de slag kan gaan, wat leidt tot een grotere motivatie en werktevredenheid.WAAK Azumuta visualisatie instructies maatwerk

Weegsoftware

Dat onze klanten het exacte aantal producten willen die ze besteld hebben, spreekt voor zich. Tellen en verpakken lieten we vroeger over aan reguliere medewerkers. Omdat er echter nog steeds fouten bleven gebeuren, hebben we weegsoftware ontwikkeld. Op basis van het gewicht op de weegschaal weet de software exact hoeveel eenheden er in een verpakking zitten. De weegsoftware geeft telkens aan hoeveel aantallen er nog te kort of te veel zijn. Doordat het systeem nu in de plaats van de operator telt, is het niet langer mogelijk om te missen. Hierdoor kunnen we dit werk nu laten uitvoeren door maatwerkers, wat een mooie kers op de taart is.

Cameracontrolesystemen

De hoogstaande kwaliteit van onze producten is ontzettend belangrijk. Bij het maken van kabels of kabelbomen voor de HVAC-, warmtepompen- of automotive sector geldt omwille van de veiligheid van het eindproduct een ‘zero defect norm’. Om onze klanten dit te kunnen garanderen, hebben we heel wat controlepunten in ons systeem ingebouwd. Hierbij maken we niet alleen gebruik van manuele controles, maar ook van cameracontrolesystemen. Dit zijn speciaal ingerichte werkposten, die uitgerust zijn met camera’s die hoge resolutiefoto’s nemen. Het algoritme in het systeem analyseert en controleert het beeld en zal indien nodig aangeven of er fouten ingeslopen zijn. Door het gebruik van cameracontrolesystemen kunnen maatwerkers die een grotere nood hebben aan begeleiding, zichzelf controleren, wat hun zelfstandigheid vergroot. WAAK camera controlesysteem

Een speciaal cameracontrolesysteem is onze Digitale Assistentie Tafel (of DAT). Dit systeem gaat nog een stap verder dan ‘gewone’ cameracontrolesystemen. De DAT is zowel uitgerust met een camera, als een projector. Aan de ene kant kunnen er werkinstructies voor de operator geprojecteerd worden en aan de andere kant controleert het systeem ook zijn werk. Als er een fout ingeslopen is, ‘blokkeert’ het systeem en kan de operator niet verder doen tot de fout is opgelost. Pas dan kan de operator verder werken. Op die manier kunnen we ons (en onze klanten) een foutloos resultaat garanderen. WAAK is expert op vlak van het implementeren Poka Yoke-oplossingen en de Digitale Assistentie Tafel is hier een schoolvoorbeeld van. Door dit soort oplossingen kunnen we ook maatwerkers met minder mogelijkheden aan het werk zetten zonder dat daarbij extra kwaliteitsrisico’s ontstaan. Ook op het vlak van het digitaliseren van werkinstructies zijn er veranderingen gebeurd. Digitale instructies zijn op zich niet nieuw, maar de mogelijkheden om deze te programmeren zijn eenvoudiger en efficiënter geworden. Men heeft hier nu niet langer gespecialiseerde, technische IT-kennis meer voor nodig, iedereen kan het nu doen. Het werk van de programmeur kan nu gebeuren door bijvoorbeeld een werkbegeleider.Digitale Assistentie Tafel WAAK

Cobots

In WAAK maken wij veel gebruik van cobots. ‘Cobots’ staat voor ‘collaboratieve robots’. In tegenstelling tot robots, die de operator vervangen, werken cobots met hem/haar mee. Een cobot moet je daarom zien als een mechanische assistent. Cobots gebruiken we vooral bij maatwerkers die nood hebben aan meer begeleiding. Dankzij deze tool worden ze toch in staat gesteld om complexe handelingen uit te voeren. Vijzen is voor sommige maatwerkers een complexe handeling. De cobot zal hen daarbij assisteren. Zo gaat het toestel op de juiste positie staan en zal de vijs – nadat die door de operator is aangebracht – invijzen. WAAK cobot

Eyetracking

Duidelijke werkinstructies zijn essentieel voor onze maatwerkers. Voor ons is belangrijk om te weten hoe zij met deze informatie omgaan en of ze de instructies begrijpen. Het Expertisecentrum gaat dit na door middel van eyetracking. Door onze maatwerkers uit te rusten met smartglasses kunnen de bewegingen van de ogen geobserveerd worden. Op basis daarvan kan men afleiden of de instructies makkelijk of te moeilijk zijn, of ze de maatwerker stress geven, of de maatwerker geconcentreerd of snel afgeleid is, enz. Deze informatie laat ons toe om werkinstructies te verbeteren: bijvoorbeeld door ze nog meer te visualiseren of ze in nog kleinere stappen op te delen.

WAAK eyetracking glasses

Van technologie – en zeker de recente mogelijkheden van AI en digitalisatie – wordt vaak gedacht dat ze de mens overbodig maakt. Als innovatief maatwerkbedrijf willen wij niet meegaan in deze denkwijze. In onze visie vervangt technologie het werk niet, het maakt het werk wél makkelijker waardoor het nét meer mensen aan het werk zet. Zo krijgen mensen met beperktere skills en een grote nood aan begeleiding meer kansen op tewerkstelling. Het maakt de afstand tot de arbeidsmarkt voor sommige van onze mensen heel wat kleiner.

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen