Jaarlijkse zomersluiting WAAK is gesloten van maandag 22-07 t.e.m. vrijdag 09-08, op donderdag 15-08 en vrijdag 16-08. Meer info

Maatwerkbedrijven en gevangenissen beter op elkaar afgestemd: WAAK start maatwerkafdeling op in gevangenis Oudenaarde

28 februari 2024
Maatwerkbedrijf WAAK start maatwerkafdeling op in gevangenis Oudenaarde

WAAK start samen met het Agentschap Justitie en Handhaving en VDAB een maatwerkafdeling op in de gevangenis van Oudenaarde. Hoewel het in eerste instantie gaat om een proefproject dat nog tot eind dit jaar loopt, is het de bedoeling dat het er permanent een voet aan wal krijgt. Het doel van het project is om de doorstroom van (ex-)gedetineerden na hun detentie te optimaliseren en maatwerkbedrijven en gevangenissen nog beter op elkaar af te stemmen. Dit biedt een maatschappelijke meerwaarde, want verschillende onderzoeken tonen aan dat het hebben van een job essentieel is om recidive tegen te gaan. We zijn trots om als maatwerkbedrijf met onze expertise aan dit initiatief te kunnen bijdragen.

WAAK start maatwerkafdeling op in gevangenis van Oudenaarde

Samen met VDAB en het Agentschap Justitie en Handhaving start WAAK een maatwerkafdeling op binnen de muren van de gevangenis van Oudenaarde. In eerste instantie gaat het om een proefproject dat de naam “Sterker Werken” kreeg en gefinancierd wordt met middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De experimentele fase loopt nog tot het einde van dit jaar, maar daarna is het de bedoeling dat het project door haar economische activiteit zelfvoorzienend wordt en een permanente plek krijgt binnen de gevangenis. Door voor WAAK als partner te kiezen haalt de gevangenis van Oudenaarde de nodige ervaring binnen. Als één van de grootste maatwerkbedrijven van Vlaanderen gaan wij prat op meer dan 60 jaar ervaring op het vlak van werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Medewerkers Agentschap Justitie en Handhaving op bezoek in WAAK maatwerkbedrijf

Vlottere samenwerking tussen gevangenissen en maatwerkbedrijven

Het doel van het initiatief is om (ex-)gedetineerden na hun detentie vlotter te laten doorstromen naar (maat)werk en om de samenwerking tussen maatwerkbedrijven en gevangenissen verder te optimaliseren. Dit biedt een maatschappelijke meerwaarde, want verschillende onderzoeken tonen aan dat het hebben van werk essentieel is om recidive te voorkomen. Maar om te kunnen functioneren in een werkomgeving, moeten de gedetineerden beschikken over een juiste werkattitude en daar moeten ze op voorbereid worden. Dat moet hen bijgebracht worden via concrete arbeid, gecombineerd met opleiding en begeleiding. Onze medewerkers werken hierop in samenwerking met de diensten van VDAB, GTB en PSD.  

Wetenschappelijk onderbouwd: het belang voor gedetineerden van het hebben van een job

Ook het HIVA, het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven, dat partner is in dit project, onderschrijft dit. Volgens de instelling, die in Vlaanderen toonaangevend is op het vlak van wetenschappelijk onderzoek naar arbeid en tewerkstelling, hebben gedetineerden nood aan een werkvloer waar ze “de nodige ervaring kunnen opdoen m.b.t. bedrijven buiten de muren, kunnen werken aan zichzelf en leren hoe ze moeten omgaan met anderen”. Jeroen Van Luchene, Beleidscoördinator in de gevangenis van Oudenaarde sluit hierop aan: “Gedetineerden die hun leven willen omgooien met het oog op hun leven in vrijheid vragen daar vaak zelf om. Het hebben van een job is een belangrijke voorwaarde om vervroegd vrij te kunnen komen. In ieder opzicht is ruimte maken voor (maat)werk een vorm van toekomstgericht denken dat onmisbaar is in iedere gevangenis”.

Logo WAAK in gevangenis Oudenaarde

"Sterker Werken"-project sluit perfect aan bij missie en visie van WAAK

Het Agentschap Justitie en Handhaving vond in WAAK een geëngageerde partner. Wij zullen naast de inrichting van de werkvloer, ook opleidingen en geschikt werk voor binnen de gevangenismuren voorzien. Het “Sterker Werken”-project sluit qua insteek volledig aan bij onze missie, visie en waarden. Tim Vannieuwenhuyse, Algemeen Directeur van WAAK: “Wie bij ons aanklopt, krijgt een kans. Wij creëren duurzame en aangepaste tewerkstelling met kansen tot zelfontplooiing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gedetineerden passen ook in dat plaatje”. 

Gerechtsgebouw en gevangenis van Oudenaarde

Maatschappelijke focus verleggen van straf naar re-integratie

Het uitoefenen van een job verbetert op individueel niveau niet alleen het leven en de positie in de samenleving van (ex-)gedetineerden, op maatschappelijk vlak helpt het de focus te verleggen van straf naar re-integratie. Hans Claus, gevangenisdirecteur van Oudenaarde en groot pleitbezorger van kleinschalige detentie (i.e. detentiehuizen), is deze mening toegedaan: “Laat ons eerlijk zijn. Niemand komt beter uit de gevangenis. Het is tijd voor betere wisselwerking tussen samenleving en straf. Het “Sterker Werken”-project kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren”.

ESF - Europees Sociaal Fonds

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen