Greenwashing? Niet langer de (groene) spons erover!

Industry pollution greenwashing

Met een nieuwe regelgeving wil de Europese Unie greenwashing tegengaan. Zo zal een consument er zich van kunnen vergewissen dat het duurzaam product dat hij/zij kocht ook effectief duurzaam is. Daarnaast wil de EU ook de transitie naar een circulair economisch model versnellen. Dit zal een enorme impact hebben op bedrijven. Van bij het ontwerp van een product zal er moeten rekening gehouden worden met hoe een product gedemonteerd en hersteld kan worden. Dit biedt heel wat opportuniteiten voor ons als maatwerkbedrijf.

Goodbye, greenwashing!

Europa werkt momenteel aan een greenwashingwet die zal verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven. Greenwashing of groenwassen gebeurt als bedrijven of organisaties zich duurzamer en maatschappelijk verantwoorder voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Met de nieuwe regelgeving wil de Europese Unie dit tegengaan. Zo zal een consument die een duurzaam product koopt er in het vervolg 100% zeker van kunnen zijn dat het effectief duurzaam is. Broken cars

Recht op herstelling

Europa wil niet alleen de consument tegen greenwashing beschermen, ze wil er ook voor zorgen dat het huidige economische model omgevormd wordt naar een circulair model waarin grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden en verlies geminimaliseerd wordt. Met die idee in het achterhoofd wil de Europese Commissie fabrikanten een ‘right to repair’ opleggen. Dit betekent dat klanten tot 10 jaar na hun aankoop het recht zullen hebben om aan de fabrikant te vragen om zijn/haar product te herstellen.

WAAK circulair akoestisch paneel voor bureauruimtes

Enorme gevolgen voor bedrijven

Dat dit enorme gevolgen zal hebben voor bedrijven die consumentengoederen op de markt brengen, daar moeten we wellicht geen tekeningetje bij maken. De transformatie naar een circulair economisch model houdt in dat bedrijven van bij de ontwerpfase al rekening zullen moeten houden met hoe een product uit elkaar gehaald en gerefurbished kan worden. Onderdelen zullen makkelijker moeten kunnen verwijderd en vervangen worden. Het weggooien van GSM’s of laptops, omdat een printplaatje kapot is, wordt voltooid verleden tijd. En terecht, want enkel op die manier kun je efficiënt de nog steeds groeiende afvalberg aanpakken. Een mooi voorbeeld hoe het anders kan, is ons Satellic-project. Daarbij worden OBU's of tolkastjes beoordeeld, hersteld (indien nodig) en terug in gebruik genomen. Ook de circulaire akoestische panelen die we samen met het Turnhoutse bedrijf Robberechts nv ontwierpen, toont hoe je met zogezegd 'afgedankte' producten een volledig nieuw product kan creëren.Refurbished OBU's

Circulariteit en winst, hand in hand

De circulaire transitie biedt enorme mogelijkheden voor WAAK en de sociale economie. Als maatwerkbedrijf zetten wij sterk in op duurzaamheid en circulariteit. Wij zetten onze schouders graag onder projecten die de ecologische economie ten goede komen. Op dit ogenblik is 25% van onze omzet afkomstig van dergelijke projecten en dat percentage willen wij nog laten stijgen. Wij willen bedrijven die hierop willen inzetten de hand reiken. Graag gaan we met hen aan de slag om mee hun product te herdenken en hun productieflow daarop af te stemmen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze bedrijven in de nabije toekomst het succesvolst zullen zijn. Hoe makkelijker een product hersteld zal kunnen worden, hoe minder kosten dit met zich zal meebrengen. En omdat hun product aangepast is aan deze nieuwe werkelijkheid, zullen zij in staat zijn om hun winstmarge te behouden. Charles Darwin zei het al in zijn Origin of Species: “It is not the strongest of the species, not the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.” En voor bedrijven geldt dit duidelijk ook.

Ontdek onze circulaire samenwerkingen

Kristof Hots Sales WAAK
Heb je een circulair idee dat je wil uitwerken?

Of wil je een concreet project bespreken? Contacteer me gerust!

Kristof Hots
Directeur Sales & Marketing

M kristof.hots@waak.be
T +32 56 36 34 34

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen