Inclusieve Onderneming 2021

WAAK maatwerkbedrijf Kuurne

WAAK ontvangt ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2021’ mede voor de inzet in het inschakelen van mensen uit kansengroepen via ‘werkplekleren’.

Door ‘werkplekleren’ wil WAAK mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats geven die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot een duurzaam ondernemerschap. We bieden hen de juiste begeleiding, waardering, pragmatische oplossingen, en duurzame en aangepaste arbeid op hun werkplek. Dit zorgt ervoor dat we diversiteit niet als een probleem zien, maar als een oplossing waarbij talenten zo optimaal mogelijk worden benut en iedereen bijdraagt aan de goede werking van de organisatie. 

Het referentiebewijs toont ook aan dat de houder bijdraagt tot de realisatie van vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): armoede bestrijden, levenslang leren, waardig werk en economische groei en ongelijkheid verminderen.

Het referentiebewijs werd toegekend door de werkplekarchitect Mentor vzw en Sterpunt Werkplekleren. 

Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2021

Inclusieve onderneming

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen