Eindejaarssluiting WAAK is gesloten van maandag 26-12 tot dinsdag 3-01-2023. Meer info

Doelstelling #3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 2 - Goede gezondheid en welzijn

Voldoende bewegen en sporten, gezond eten en water drinken, naar de dokter gaan als je ziek bent of als je met lichamelijke problemen kampt… voor de meeste mensen is het de normaalste zaak van de wereld. Voor sommige van onze maatwerkers is dit echter niet altijd het geval. Niet alleen hebben ze een afstand tot de arbeidsmarkt, ze ervaren vaak ook een zekere maatschappelijke en sociale isolatie. Stoppen met roken met WAAK

Binnen WAAK worden onze maatwerkers – zowel op werk- als privévlak – begeleid door talentcoaches en hun leidinggevenden, die op regelmatige basis het gesprek met hen aangaan. Hun voornaamste taak is het detecteren van problemen en ingrijpen voor deze escaleren. Als er dergelijke zaken vastgesteld worden, brengen we onze maatwerkers in contact met gespecialiseerde diensten en organisaties, die dit doelgericht kunnen aanpakken. De problemen waar onze maatwerkers mee geconfronteerd worden, zijn heel gevarieerd: van moeilijke thuissituaties tot mobiliteitsproblemen, maar ook het hebben van aandoeningen of een gebrek aan persoonlijke hygiëne kunnen daartoe gerekend worden.

Als onze teamverantwoordelijken en talentcoaches dergelijke zaken opmerken, zullen ze in eerste instantie het gesprek aangaan met de persoon in kwestie, maar als dit niet helpt, of er is dringende actie vereist, dan zullen zij contact opnemen met de juiste instanties: dokter, ziekenhuis, psycholoog… Bij het nastreven van een goede gezondheid, vertrekken we altijd van op het individuele niveau.WAAK gratis fruit

Uiteraard onderneemt WAAK ook collectieve initiatieven, zoals het aanbieden van gezonde voeding (fruit, dagelijkse maaltijden…), mensen stimuleren om met de fiets naar het werk te komen (door fietsbonus), sportinitiatieven (wieler- en loopploeg), jaarlijkse rookstop-sessies, ergonomie-trainingen en – analyses (een mooi voorbeeld vind je hier), een hospitalisatieverzekering voor iedereen, sessies rond geestelijke gezondheid...

Door zowel in te zetten op het individuele niveau, als ook door het organiseren van collectieve initiatieven, proberen we onze medewerkers te motiveren om een goede gezondheid na te streven. Wij vinden dit ontzettend belangrijk, omdat wij geloven dat dit niet alleen onze medewerkers ten goede komt, het is ook in het voordeel van WAAK als bedrijf (minder absenteïsme en betere werkprestaties) en van de maatschappij. Iedereen wint erbij!

Ontdek onze andere SDG's

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen