Eindejaarssluiting WAAK is gesloten van maandag 26-12 tot dinsdag 3-01-2023. Meer info

Doelstelling #5: Gendergelijkheid

WAAK gendergelijkheid man en vrouw

De ‘D’ in het DNA van WAAK staat vast en zeker voor ‘diversiteit’. Van vreemde origine of niet, vrouw of man, binair of non binair, religie, seksuele oriëntering… wie je ook bent, binnen ons bedrijf kan en mag je zijn wie je bent. De verschillen tussen onze medewerkers bepalen onze identiteit.

Tegelijk streven we binnen die diversiteit ook naar gelijkheid, want iedereen is evenwaardig. Wat je identiteit ook mag zijn, niemand heeft recht om daar afbreuk aan te doen. Binnen WAAK zetten we dan ook bewust in op gelijkheid. De man-vrouwverhouding is er dan ook quasi 50-50.

Uiteraard hebben we activiteiten, die traditioneel meer door mannen of vrouwen uitgeoefend worden, maar we streven ernaar om ook daar die diversiteit zoveel mogelijk binnen te brengen. Zo zal je bij WAAK poetsmannen terugvinden, maar ook metaalbewerksters, tuinvrouwen… Ook op de verschillende niveaus vind je die gelijkheid terug. Van de productievloer tot op directieniveau, overal zul je zowel mannen, als vrouwen tegenkomen. Wij laten onze medewerkers niet afremmen door stereotiepe rollenpatronen. M/V/X, wie je ook bent, bij ons krijg je alle kansen en kan je het carrièrepad volgen die jij wil. Een mooie getuigenis, die dit perfect illustreert, is het verhaal van Kirke, die bij ons Orderbegeleider Groendienst is:

Na haar humaniora volgde Kirke een Bacheloropleiding in Agro- en Biotechnologie optie Groenmanagement. Geen vanzelfsprekende keuze, want ze besefte al gauw dat ze als vrouw in een mannenwereld terecht zou komen. Na haar afstuderen bleek werk vinden niet eenvoudig. Vaak werd ze na een succesvolle sollicitatieprocedure uiteindelijk niet weerhouden. Soms werd er vlakaf gezegd dat men voor de positie geen vrouw voor ogen had.Gender gelijkheid in WAAK. Gelijkheid tussen man en vrouw

Acht maanden, tal van interimopdrachten en heel wat ontgoochelingen later diende zich een kans aan bij WAAK. Kirke kon er beginnen als Werkbegeleider bij de Groendienst. Niet meteen de positie die ze bij haar afstuderen voor ogen had, maar het was een begin. Door haar teamgenoten werd ze meteen aanvaard. Vier jaar lang begeleidde ze een ploeg van vijf mannelijke maatwerkers waar ze van meet af aan het nodige respect van kreeg. Kirke: “Als vrouw was ik perfect in staat om in een zogenaamde ‘mannenwereld’ te functioneren. Binnen WAAK heerst een ruimdenkendheid waar veel bedrijven nog wat van kunnen opsteken.” Haar zelfvertrouwen was gegroeid en ze liet WAAK weten dat ze toe was aan een nieuwe uitdaging. Die kwam er toen er een vacature werd uitgeschreven voor Logistiek Planner bij de Groendienst, een functie die veel dichter aanleunde bij wat Kirke aanvankelijk voor ogen had na haar afstuderen.

Ondertussen zijn we nog eens zes jaar verder. Kirke kreeg de kans om haar eigen weg te zoeken als planner en kon hierbij regelmatig terugvallen op haar praktijkervaring binnen de Groendienst. Waar ze aanvankelijk maar een aantal ploegen inplande, is ze nu verantwoordelijk voor de langetermijnplanning van de volledige afdeling.

Ontdek onze andere SDG's.

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen