Eindejaarssluiting WAAK is gesloten van maandag 26-12 tot dinsdag 3-01-2023. Meer info

Kansen creëren in Roemenië

WAAK en Shelter House Romania

Diep geraakt door de grote armoede die hij er zag, startte Geert Verthé, beheerder Master Data Componenten bij WAAK, in 2010 met een humanitair hulpprogramma in Roemenië: Shelter House Romania. Geert en een aantal vrijwilligers zamelen kledij en hulpgoederen in en sturen deze twee maal per jaar op naar Albesti en Valchid, die behoren tot de armste regio’s van het land. Het project gaat echter nog een stuk verder dan dat…

Samen een toekomst creëren

Omdat we bij WAAK merkten hoe sterk dit ongelofelijke project aanleunt bij onze eigen missie en visie, besloten we om het mee te ondersteunen. Zo heeft Geert op de WAAK-site een eigen magazijn ter beschikking waar hij gedurende het jaar de ingezamelde kledij kan opslaan. De vrachtwagens kunnen hier bovendien ook makkelijk geladen worden. Verder krijgt een jongere uit de regio de kans om gedurende de zomervakantie bij WAAK te komen werken als jobstudent. Met dat loon kan hij een jaar lang zijn studies financieren. Op die manier willen we samen met Shelter House Romania mensen, die geen kansen hebben, toch de mogelijkheid geven zich te ontplooien. WAAK and Shelter House Romania at WAAK

Meerdere vertakkingen

Nu, 12 jaar na de oprichting, worden er nog steeds jaarlijks hulpgoederen opgestuurd, maar ondertussen heeft het project meerdere vertakkingen gekregen, zoals het voorzien van bussen om de kinderen dagelijks naar school te kunnen laten gaan en het aanbieden van naschoolse opvang waar ze hun schoolwerk kunnen doen. Dat inzetten op onderwijs loont, bewijst het feit dat enkele van deze kinderen met succes universitaire studies begonnen zijn. Naast onderwijs wordt er ook geïnvesteerd in tewerkstelling, waarbij mensen sollicitatie- en jobcoaching krijgen en is er een jeugdwerking en een zorg- en begeleidingscentrum opgericht voor kinderen en volwassenen.WAAK at Valchid, Romania

Nauw aansluitend bij de missie en visie van WAAK

De manier van werken van Shelter House Romania sluit nauw aan bij de filosofie van WAAK. Ook wij hebben als doel mensen te empoweren door hen de juiste tools aan te reiken om hun leven in handen te nemen.

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen