Project gezonde brooddozen

Project gezonde brooddozen WAAK

Door de energiecrisis en stijgende kosten is het aantal kinderen dat met een lege brooddoos naar school gestuurd wordt zorgwekkend toegenomen. Als maatwerkbedrijf zijn we vertrouwd met de problematiek van armoede (en de gevolgen ervan). Samen met onze partners Foodact13 en Rotary Kortrijk Groeninghe willen we dit een halt toe roepen. Dit is de reden waarom we het project ‘Gezonde brooddozen’ opgestart hebben voor de lagere scholen in Kortrijk.

Volgens de armoedebarometer leefden er in 2021 zo’n 560.000 mensen in Vlaanderen in armoede. Als maatwerkbedrijf zijn we zeer vertrouwd met de problematiek. Uit ervaring weten we dat dit op kinderen een grote impact heeft. Kinderen die met een lege brooddoos naar school gestuurd worden, is altijd al een probleem geweest, maar door de energiecrisis en stijgende kosten is dit nog meer toegenomen. Ook Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Hilde Crevits, kreeg verschillende alarmerende signalen en trok daarom in januari aan de alarmbel. Omdat er nog geen concrete cijfers beschikbaar zijn over de problematiek, heeft ze 150.000 euro vrijgemaakt voor onderzoek hiernaar. WAAK project gezonde brooddozen lagere scholen Kortrijk

Project Gezonde brooddozen

Samen met onze partners Foodact13, dit is het voedselverdeelplatform van welzijnsvereniging Welzijn13 (W13) en Rotary Kortrijk Groeninghe, willen wij de resultaten niet afwachten en het probleem nu al aanpakken. Dit is dan ook de reden waarom we samen het project ‘Gezonde brooddozen’ opgestart hebben. Dit is een proefproject in de lagere scholen van Kortrijk. Dagelijks ontvangen zij samen 40 gevulde brooddozen en verdelen deze gratis onder kwetsbare kinderen. Het project loopt van januari tot juni waarna het geëvalueerd zal worden.

Partners in care

Het project is een echte partnership met een duidelijke rolverdeling. Foodact13 zamelt jaarlijks 300 ton voedseloverschotten in bij warenhuizen, veilingen, handelaars en landbouwers en verdeelt die onder de Kortrijkse organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding. In dit project staat Foodact13 in voor de aanlevering van grondstoffen zoals brood en beleg. Rotary en WAAK financieren het project. De medewerkers van ZOWE (initiatief van WAAK en zusterorganisatie De Branding dat gericht is op arbeidszorg, activering en doorstroom) zorgen ervoor dat de brooddozen dagelijks gevuld worden en staan in voor de afwas en transport ervan.WAAK project gezonde brooddozen lagere scholen Kortrijk

Positief onthaald

Hoewel de finale evaluatie pas in juni volgt, zijn alle betrokkenen zeer positief over het initiatief. De verwachting en hoop is er dan ook om het project in september te kunnen verderzetten. We zijn ontzettend trots dat wij hier deel van mogen uitmaken. We willen naar iedereen toe uitdragen dat honger onder kinderen echt niet OK is en anno 2023 eigenlijk niet zou mogen bestaan.WAAK project gezonde brooddozen lagere scholen Kortrijk

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen