WAAK kiest als duurzaam maatwerkbedrijf resoluut voor CO2-neutraal

WAAK_E-Luse_CO2-neutraal

Op vlak van duurzaamheid en circulariteit neemt WAAK het voortouw. We zijn ervan overtuigd dat we onze economie zo kunnen organiseren dat we op een 100% duurzame manier met onze grondstoffen en het milieu omgaan. Vanuit die overtuiging gaan we in zee met het bedrijf E-Luse, dat ons mee zal ondersteunen om de uitstoot van broeikasgassen – en bijgevolg onze CO2-voetafdruk - tot een minimum te herleiden. Samen nemen we onze bedrijfsprocessen onder de loep en stippelen we een stappenplan uit om WAAK om te vormen tot een CO2-neutrale onderneming.

Een bredere, maatschappelijke context

Als maatwerkbedrijf is het welzijn van onze medewerkers, gelijke kansen en geestelijke en lichamelijke gezondheid onze hoofdfocus. We zijn er ons echter ook zeer van bewust dat we handelen binnen een grotere, maatschappelijke context. Dit is de reden waarom wij sterk begaan zijn met de uitdagingen van onze samenleving, zoals milieu, vervuiling, duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie. Ons inzetten hiervoor maakt deel uit van onze missie en visie. WAAK_circulariteit

Resoluut CO2-neutraal ondernemen

Wij doen dit niet alleen, omdat het onze overtuiging is, ook de Europese Unie legt dit op aan haar lidstaten. In 2019 ondertekenden alle leden van de EU de ‘Green Deal’. Dit zijn een reeks afspraken, die er toe moeten leiden dat de netto-uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55% verminderd is tegenover het niveau van 1990. Als grote vervuiler wordt van de industrie verwacht dat ze sterke inspanningen leveren om CO2-neutraal (de hoeveelheid broeikasgassen moet tot een minimum gereduceerd worden) te worden. Wij willen echter niet wachten tot 2030, wij willen nu al CO2-neutraal zijn.

Systematisch aangepakt

Hoewel we in het verleden al verschillende inspanningen deden (installeren van zonnepanelen, recupereren van plastic, opvangen van regenwater…), willen we de zaken nu systematisch aanpakken. Hiervoor gaan we in zee met het bedrijf E-Luse uit Waregem. Samen met hen berekenen en analyseren we onze CO2-uitstoot. Op basis daarvan onderzoeken we waar we als bedrijf de grootst mogelijke impact kunnen maken. Als dit in kaart gebracht is, maken we een stappenplan dat de bronnen van vervuiling aanpakt of compenseert. In de analyse-fase wordt het hele bedrijfsproces – van aankoop tot levering bij de klant – onder de loep genomen: zijn de grondstoffen die wij gebruiken van gerecycleerde oorsprong? Is onze elektriciteit groen? Worden onze transporten efficiënt georganiseerd? Pas in het tweede luik, bij het maken van een stappenplan, wordt bekeken wat we zullen aanpakken en hoe. WAAK zonnepanelen

Duurzaamheid: Investeren in de toekomst

Door op een dergelijke manier te werken, zorgen we ervoor dat we het proces op een efficiënte manier aanpakken en dat we ook de ‘verborgen vervuilers’ niet vergeten. Dit is een grote en ontzettend belangrijke stap in de realisatie van onze visie. Willy Naessens (stichter van het gelijknamige bouwbedrijf) liet in het tv-programma ‘The Sky Is The Limit’ optekenen dat als bedrijven in de toekomst zullen moeten kiezen tussen een duurzaam bedrijf of een bedrijf dat het hier niet zo nauw mee neemt, ze zonder twijfel zullen kiezen voor het eerste. Wij hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden. Investeren in duurzaamheid, is investeren in de toekomst. WAAK E-Luse CO2-neutraal

Ja, ik wens meer informatie

Ook interesse in
Laat ons van uw project horen!

Ja, ik wens me in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik wens graag berichten te ontvangen over volgende onderwerpen