Annual summer holidays WAAK is closed from Monday 22-07 until Friday 09-08, on Thursday 15-08 and Friday 16-08. More info

WAAK gaat elektrisch: Groendienst wordt nog groener

14 June 2023
WAAK medewerkers op brug Buda beach Stad Kortrijk

Duurzaam groenbeheer en -onderhoud winnen aan belang. Dat besef is er niet alleen bij ons, ook onze partners worden hier steeds meer van doordrongen. Door hen de mogelijkheden daartoe te laten zien en aan te bieden, willen we ecologie bij iedereen hoger op de agenda plaatsen. We doen dit o.a. door te investeren in het opleiden van onze medewerkers waardoor ze binnen onze Groendienst uitgroeien tot experten op het vlak van duurzame onkruidbestrijding, ecologisch maaien en biodiversiteit, maar ook door ons groenafval te laten verwerken tot groene energie en ervoor te zorgen dat de tools en machines die onze Groendienstmedewerkers gebruiken duurzaam zijn. Wat dat laatste betreft hadden we al enkele teams die volledig elektrisch werkten, maar door een bijkomende investering wordt dit aantal nu verdubbeld. WAAK Groendienst werkt volledig elektrisch bij bedrijf TVH

Expertise opbouwen bij onze Groendienstmedewerkers

WAAK zet sterk in op het opleiden van zijn medewerkers. Zo krijgen maatwerkers die tewerkgesteld zijn bij de Groendienst specifieke opleidingen met betrekking tot biodiversiteit, ecologie, manuele onkruidbestrijding, enzovoort. Ieder Groendienstteam wordt bovendien begeleid door een groenprofessional die zowel binnen als buiten de organisatie zijn competenties en expertise heeft verworven. Een dergelijke expertise komt heel goed van pas bij het plaatsen van natuurlijke wilgenschuttingen en insectenhotels, inzaaien van bloemenweides en onkruidbestrijding met geen of een minimum gebruik aan herbiciden. Door intensief in te zetten op training zorgen we er niet alleen voor dat onze maatwerkers als mens verder groeien, ook de groenzones en terreinen van onze partners en het milieu worden er beter en gezonder door.

WAAK Groendienst met elektrische mulcher bij Vyncke nv

Op duurzame wijze tot stand gebracht

Onze focus ligt niet enkel op het eindresultaat, we willen ook dat dit op een duurzame en ecologische wijze bewerkstelligd wordt. Zo zetten we waar mogelijk steeds meer in op de elektrificatie van ons materiaal. Stelselmatig worden dieselapparaten vervangen door elektrische toestellen. In het verleden werkten er al 4 Groendienstteams volledig elektrisch, o.a. voor Stad Kortrijk en het clean energy technology bedrijf, Vyncke NV. Door een bijkomende investering verdubbelt dit aantal nu en worden ook de teams, die voor de Gemeente Lendelede, Stad Harelbeke en de bedrijven TVH en Unilin aan de slag zijn, volledig uitgerust met elektrisch gereedschap zoals elektrische heggenscharen, bos- en grasmaaiers en mulchers. Deze partners voeren duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij zijn heel blij dat zij dit project mee ondersteunen en aangezien heel wat andere klanten hier ook al interesse in getoond hebben, zijn wij van plan om dit elektrificatietraject in de komende jaren verder te zetten en op te schalen.

WAAK elektrificatie Groendienst Stad Harelbeke

Voordelen van elektrisch materiaal 

Hoewel het duurzame aspect meest doorweegt, heeft de omschakeling naar elektrische toestellen nog andere voordelen. Vaak zijn deze tools lichter, ergonomischer én gezonder (er is geen uitstoot van verbrandingsgassen) voor onze medewerkers. Ook dat is voor ons duurzaamheid. Wij bouwen niet alleen langdurige partnerships uit met onze klanten, ook met onze medewerkers is dit het geval. Hun gezondheid en veiligheid primeert te allen tijde. Tot slot is ook het feit dat elektrische toestellen een pak stiller zijn dan hun door diesel aangedreven tegenpolen voordelig. Zowel omwonenden, als de omliggende fauna en flora varen er wel bij.

WAAK Groendienst gaat volledig elektrisch in gemeente Lendelede

Sustainable Development Goals: deel van een groter verhaal

Sinds 2022 mogen we ons in WAAK SDG Champion noemen. Dit wil zeggen dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de Sustainable Development Goals of duurzaamheidsdoelstellingen (en hier specifiek SDG 15 - Leven op het land) van de Verenigde Naties. Onze focus op duurzaamheid, gezondheid en milieu kadert binnen deze bredere context. Als maatwerkbedrijf willen wij de reguliere en maatwerksector tonen dat duurzaamheid en ondernemerschap geen tegengestelden zijn. Beide gaan hand in hand. Ons elektrificatieverhaal is hier een mooi voorbeeld van. Door hier in te investeren, trekken we gelijkgestemde partners aan die dezelfde waarden hanteren als ons. Het verstevigt bestaande partnerships en creëert nieuwe business.

WAAK Groendienst die voor het bedrijf Unilin werkt gaat voor 100% elektrische toestellen

Yes, I want more information

I'm interested in
We would love to hear more about your project!

Yes, I would like to subscribe to the newsletter

I would like to receive news on the following topics